اطلاعات
تاریخ : 1391/7/25
ساعت : 20:55:02
حوزه : admin
عنوان : قابل توجه دانشجویان جدیدالورود رشته های کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-صنعتی - اجرایی و حسابداری
متن خبر

با توجه به اینکه برخی از دانشجویان بر طبق آرایه های ترمی دروس خود را اخذ نکرده اند اعلام می گردد که دروس اخذ شده ناهماهنگ با آرایه های ترمی حذف خواهد گردید لذا دانشجویان عزیز بایستس بر طبق آرایه های ترمی رشته خود با در نظر گرفتن راهنمای ارائه شده در سایت دانشگاه در بخش دانشکده ها گروه مربوطه نسبت به انتخاب واحد مجدد خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است که کلیه کلاس های دانشجویان جدیدالورود از چهارشنبه 26/7/91 برگزار می گردد و حضور کلیه دانشجویان الزامی است.

پیوست ها
خبر فاقد پیوست می باشد